English Version (Scroll down for Turkish Version):
Will the valuation gap between buyers and sellers in the M&A market narrow in 2023?
When it comes to buying, selling a business or ınvestıng ın one (startup or establıshed), transactions and valuations come in different shapes and sizes. They are often broadly classified into  “large”, “middle-market”, or “lower middle-market”, based on size.

Another interesting classification category is whether it is a privately owned company or a publicly listed company. There are many notable differences between these types of transactions, some of which were highlighted in this recent report from Baird.

A key takeaway from the Baird report is that privately held company valuations prove to be less volatile than public company valuations.

It may make more sense to invest in small to mid-market enterprises at this time.
Here is the link to the Report from Baird, 4/5/2023
Note for Overseas investors: Interested in buying a small to mid cap company in the US for diversification of helping your Turkish business grow in the US? (which one of the best ways to enter the US and Americas market). Connect with One2consult Business Group experts to show you the best way to take advantage of this process. We have the best Team of M&A, legal, market analysis, business modeling, banking, business immigration law, and investment experts in the market! All service provisions under one roof.
Turkish Version:

ABD’de firmalarla birleşme ve satın alma pazarında alıcılar ve satıcılar arasındaki değerleme farkı 2023’te kapanacak mı?

Bir işletmeyi satın almak, satmak veya bir işletmeye yatırım yapmak (başlangıçta veya kurulmuş olan) söz konusu olduğunda, işlemler ve değerlemeler farklı şekil ve boyutlarda gelir. Büyüklüklerine göre genellikle “büyük”, “orta pazar” veya “alt orta pazar” şeklinde sınıflandırılırlar.

Bir başka sınıflandırma kategorisi de özel sektöre ait bir şirket mi yoksa halka açık bir şirket mi olduğudur. Bu tür işlemler arasında, Baird firmasının link de bulunan bu son raporunda vurgulanan birçok önemli farklar vardır.

Baird raporundan önemli bir çıkarım, özel şirket değerlemelerinin halka açık şirket değerlemelerinden daha az değişken olduğunun kanıtlanmasıdır.

Şu anda küçük ve orta ölçekli işletmelere yatırım yapmak daha mantıklı olabilir.

İngilizce rapor linki

https://www.rwbaird.com/corporations-and-institutions/investment-banking/insights/2023/03/will-the-ma-valuation-gap-narrow-in-2023/

Türk yatırımcılarına not: Türk işletmenizin ABD’de büyümesine yardımcı olmak amacıyla ABD’de küçük ve orta ölçekli bir şirket satın almakla ilgileniyor musunuz? (Aslında ımkanınız var ıse bu yöntem ABD ve Amerika pazarına girmenin en iyi yollarından biri). Size bu süreçten yararlanmanın en iyi yolunu göstermek için One2consult İş Grubu uzmanlarıyla bağlantı kurun.
Piyasadaki en iyi Birleşme ve Satın Alma, hukuk, pazar analizi, iş modelleme, bankacılık, ticari göçmenlik hukuku ve yatırım uzmanlarından oluşan Ekibimiz var! Tüm hizmet sunumları tek çatı altında.
Published On: July 3rd, 2023 / Categories: Uncategorized /

Subscribe To Receive The Latest News

Timely information and insights about business practices will be sent to your email address when you subscribe to our blog and news post.

Click here to read our privacy policy: https://www.one2consult.com/privacy-policy/